06 21 97 98 20 engelenschool@gmail.com

Wat zijn Lichtwerkers?

Lichtwerkers zijn zielen die een sterk verlangen ervaren om licht (liefde, inzicht, vrijheid) te verspreiden op aarde. Zij beschouwen dit als hun roeping. Lichtwerkers voelen zich van nature sterk aangetrokken tot spiritualiteit en tot een vorm van hulpverlening.

Maar….

Het begrip “lichtwerker” kan misverstanden oproepen, omdat het een bepaalde groep zielen onderscheidt van de rest. Het kan aanleiding geven tot het misverstand dat deze groep zielen op èèn of andere manier superieur is aan anderen, degenen die “niet voor het licht werken”. Deze gedachtelijn is misplaatst en geheel in strijd met het wezen van lichtwerk.
Laten we kort aanstippen waarom.
Ten eerste zijn superioriteitsclaims, hoe subtiel ook, erg onverlicht.
Het gevoel dat je beter of verder bent, weerhoudt je ervan te groeien naar een open en liefhebbend bewustzijn.
Ten tweede zijn lichtwerkers niet “beter” of “hoger” dan wie dan ook.
Ten derde wordt elke ziel op een gegeven moment in z’n ontwikkeling een lichtwerker, dus de term “Lichtwerker”  is niet van toepassing op een beperkte groep zielen.

De reden dat we het begrip “Lichtwerker” gebruiken, ondanks de misplaatste associaties die het kan oproepen, is dat het herinneringen in je losmaakt die je weer doen beseffen wie je bent. Het is een woord dat iets oproept in je, iets dat zuiver en waarachtig is. En er is ook een praktisch aspect, want deze term is jullie allen bekend en ze wordt regelmatig gebezigd in de spirituele literatuur.

Deze channeling is afkomstig uit het boek ‘Gesprekken met Jeshua’ van Pamela Kribbe.