06 21 97 98 20 engelenschool@gmail.com

Zie de belangrijkste leraar
die je hebt niet over het hoofd:
je eigen intuïtief weten.

Onderricht kan niet meer doen
dan je geheugen opfrissen,
het vuur opstoken.
Daardoor kan wat sluimert in je bewustzijn
weer tot leven worden gewekt.
Niemand kan je iets aanreiken
dat je niet al in je hebt.

uit:Emmanuels book 1,
Pat Rodegast/Judith Stanton)

De engelenschool is een onderdeel van Praktijk Yryda (www.yryda.nl)